BogH Jagtrejser

Handelsbetingelser

 1. Lov om pakkerejser
  Alle rejsearrangementer er underlagt ”Lov om pakkerejser”, der bl.a. har til hensigt at yde udstrakt forbrugerbeskyttelse. Rejsebureauer skal kunne dokumentere, at de ved bestilling af en rejse og før depositum er betalt af kunde, har gjort denne opmærksom på alle tænkelige facetter omkring rejsen, herunder omkostninger, betingelser for ændringer m.m. B & H Jagtrejser henviser i denne forbindelse til B & H Jagtrejsers prisliste, faktura, rejse informationer, booking informationer, generelle råd og praktiske informationer, forsikringsbeviser samt særskilt produktansvarsforsikring

 2. Tilmelding, depositum & betaling:
  Når man tilmelder sig et arrangement,
  betales samtidig et depositum på 50% af rejsens pris, inden 8 dage, hvor efter det aktuelle revir bookes.
  Før depositum er modtaget, er reservationen ikke bindende for B & H Jagtrejser.
  Restbeløbet indbetales 60 dage før afrejse. Er restbeløbet ikke indbetalt rettidigt, kan B & H Jagtrejser annullere aftalen, og det indbetalte depositum vil være tabt.
  Hvis en rejse bestilles senere end 60 dage før afrejse, betales hele rejsens beløb ved bestillingen.
  Fremsendes der en rykkerskrivelse, vil der blive opkrævet et rykkergebyr på kr. 250.
  Der vil ligeledes blive beregnet en rente på 5 % pr. påbegyndt måned.
  Beløbet indbetales via:
  Frøs Herreds Sparekasse. Reg. nr. 9741 Konto nr. 0003995453
  Husk at notere faktura nr. ved betaling.
  På alle fakturaer, tillægges 450,00 kr. til særordning for rejsebureauer.

 3. Afbestilling:
  Ved afbestilling inden 90 dage før afrejse dato, tilbagebetales rejsens pris, med et fradrag på 750,00 kr. pr deltager, i ekspeditionsgebyr.
  Ved afbestilling senere end 90 dage før afrejse dato og inden 60 dage før afrejse dato, er depositum tabt.
  Ved afbestilling senere end 60 dage før afrejse dato, medfører at hele rejsens pris, er forfalden til betaling.
  Bemærk! Ovenstående er ikke gældende for flybilletter. Disse kan sjældent afbestilles, og dermed er hele beløbet forfalden til betaling.
  Ved afbestilling i forbindelse med sygdom eller lignende, er det en situation, som kunden kan forsikre sig mod. Læs afsnittet vedr. forsikring.

 4. Aflysning:
  B & H Jagtrejser forbeholder sig retten til at aflyse et arrangement, hvis vi mod forventning finder, at forholdene ikke er således som vi har lovet, f.eks.: manglende tilslutning, ændringer i jagtområde o.l. I sådanne tilfælde vil rejsedeltagerne få deres indbetalte beløb retur, eller tilbudt en erstatningsrejse, i samråd med kunden. Men, der kan ikke rejses yderligere ansvar, mod arrangøren.

 5. Afbrydelse:
  Afbrydes et arrangement før tiden, og reviret forlades, eller ønsker kunden af den ene eller anden årsag ikke at gennemføre rejsen som er booket, vil der ikke være nogen tilbagebetaling, for de ydelser man derved ikke har modtaget.

 6. Overdragelse af rejsen:
  Ønsker kunden af overdrage rejsen til en anden, er det muligt mod et ændringsgebyr på 1000 kr. Ændringen er dog betinget af, at der er mulighed for at ombooke evt. fly, jagtområde etc..
  Det kræver dog, at B & H Jagtrejser er informeret, og at det sker mindst 30 dage før afrejse.
  Både køber og den person, der overtager rejsen, hæfter nu for evt. restbeløb og ekstra omkostninger forbundet med overdragelsen.

 7. Vort ansvar:
  B & H Jagtrejser optræder som agent for jagtudlejeren i ind og udland, samt forskellige transportselskaber og hoteller m.v., og påtager sig intet ansvar, ej heller økonomisk, for ændringer, forsinkelser m.m. der kan være følge af aftalebrud, ekstreme vejrforhold, eller andet som B & H Jagtrejser ikke har nogen indflydelse på.
  B & H Jagtrejser tager forbehold for eventuelle trykfejl.
  B & H Jagtrejser er medlem af Rejsegarantifonden – reg.nr. – hvilket sikrer kunden fuld tilbagebetaling af indbetalte penge, samt hjælp i forbindelse med hjemrejse i tilfælde af B & H Jagtrejser går i betalingsstandsning / konkurs.
  Ethvert krav mod B & H Jagtrejser, skal reguleres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol. B & H Jagtrejsers prisliste er gældende for det indeværende år.
  Kunden har pligt til, at gøre sig bekendt med og efterleve oplysninger, som er nedfældet i alle udleverede publikationer og dokumenter, herunder handelsbetingelser.

 8. Forsikring:
  B & H Jagtrejser samarbejder med Europæiske Rejseforsikring.
  Det er op til den enkelte kunde, at sørge for en god rejseforsikring, særligt uden for EU.
  Man kan gratis tegne det blå sygesikringskort via nettet.
  B & H Jagtrejser medsender som regel afbestillings tilbud ved booking.

 9. Våbenpas:
  Til rejser uden for EU, kræves der ikke EU-våbenpas, medmindre kunden har et ophold i et EU-land på vej til destinationen.
  For rejser til EU-lande, kræves EU-våbenpas.

 10. Flybilletter:
  Når flybilletterne er bestilt, kan de ikke ændres.
  Det er kundens ansvar, at oplyse det rigtige navn til B & H Jagtrejser. Skal billetten ændres, tager visse flyselskaber i nogle tilfælde et ændringsgebyr, og andre koster det en helt ny billet.
  B & H Jagtrejser opkræver der ud over et administrationsgebyr på kr. 500.

 11. Flyrejsen:
  Kunden skal sikre, at der ved indtjekningsskrankerne i lufthavne bliver udleveret korrekte og nødvendige dokumenter til rejsens videre forløb (f.eks. boardingkort til alle strækninger). Kunden har også pligt til, at holde sig orienteret om evt. ændringer i tidstabeller og skal ved oversøiske rejser sørge for, at genbekræfte returrejsen senest 72 timer før afrejse. Dette gøres hos pågældende flyselskab.

 12. Priser:
  Alle B & H Jagtrejsers priser er nævnt i danske kroner, hvor der ikke er angivet andet.
  I tilfælde af prisændringer på flybilletter, afgifter, skatter, olietillæg m.m. forbeholder B & H Jagtrejser sig ret til, at ændre priserne frem til afrejsen.
  Prisændringerne kan også være forårsaget af kursudsving.

 13. Reklamation:
  Hvis der mod forventning skulle opstå uforudsete ting eller problemer rejsen, har man pligt til omgående at informere B & H Jagtrejser om dem, såfremt kunden og B & H Jagtrejsers partner ikke kan løse problemet. Bliver B & H Jagtrejser ikke kontaktet, bortfalder kundens ret til nogen form for reklamation/kompensation.
  Hvis der mod forventning skulle opstå klager over arrangementet (indkvartering, jagtpersonale, tolk, trofæopmåling eller andet), SKAL dette føres til protokols, så vi har mulighed for at behandle klagen.
  Gennemgå og underskriv protokollen med den ansvarlige for reviret inden afrejse, for at sikre at alt er som aftalt.
  Venligst tjek inden underskrift, at rengøring af trofæer er 100% i orden. Er der indsigelser omkring rengøring af trofæer, skal dette føres til protokol, for at sagen kan behandles.

 14. 24 timers nødhjælps telefon:
  B & H Jagtrejser kan træffes 24 timer i døgnet, i tilfælde af en nødsituation på
  tlf.: +4560188089.

 15. Trofæer:
  B & H Jagtrejser gør opmærksom på, at der kan opstå uforudsete ændringer i lovgivning vedr. import eller eksport af trofæer. Skulle en ny lovgivning træde i kraft efter jagten har fundet sted, og dermed umuliggøre eksport / import af trofæer, vil der ikke kunne stilles krav mod bureauet.
  Mange af vores arrangementer er inkl. et vidst antal trofæer, skulle disse i mod vore forventninger ikke blive nedlagt, gives der ingen kompensation her for, med mindre andet er aftalt.
  I de tilfælde hvor trofætransporten ifølge den skriftlige bookingbekræftelse indgår i en særlig samlet pakke, solgt af B & H Jagtrejser, er vi ansvarlige for denne del af processen.
  Har du købt en pakkerejse, vil det altid fremgå tydeligt af din bookingbekræftelse og af din faktura.
  B & H Jagtrejser formidler gerne kontakten, eller indhenter tilbud, til konservator og til hjemsendelse af trofæer.
  B & H Jagtrejser råder deres kunder til, at tegne en forsikring, som dækker trofæerne ved en evt. ulykke. Denne forsikring kan tegnes hos den valgte speditør.
  Vejning og afregning af trofæer, foregår på det pågældende revir.
  Trofæer afregnes som helt kranie (med overkæbe), afkogt og tørret i 24 timer, med et fradrag på 90 gram for bukke – hjort ingen fradrag.
  Skulle trofæer nedlægges så 24 timers tørring ikke er muligt, kan man forhandle et ekstra fradrag med reviret.
  Al efterfølgende trofæbehandling, der både omhandler trofætransporten og / eller det efterfølgende konservatorarbejde, er ikke en del af pakkerejsen, og ligger derfor uden for B & H Jagtrejsers ansvarsområde. Dvs. trofætransporten og konservatorarbejdet er FULDT ud kundens eget ansvar og risiko.

 16. Indførsel af trofæer, kød og skind:
  Det er kundens eget ansvar, at fremskaffe tilladelse til import af dyrearter omfattet af Washington-konventionens liste over truede dyrearter.
  Check www.cites.org for nærmeste kontor.
  Kød og skind fra nedlagt vildt, tilfalder normalt altid det pågældende jagtrevir, men kan dog ofte købes. Vær opmærksom på, at indførsel af kød og ubehandlet skind fra mange lande er underlagt særlige betingelser og kræver importtilladelse.
  Importtilladelse søges skriftligt hos Fødevarestyrelsen. Se nærmer information på fødevarestyrelsens hjemmeside www.fødevarestyrelsen.dk eller kontakt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg, tlf.: +4572276900.
  B & H Jagtrejser fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med hjemtransport af trofæer. Det er kundens eget ansvar, at sikre at alle nødvendige tilladelser er til stede.
  B & H Jagtrejser er selvfølgelig altid behjælpelige med rådgivning og vejledning, men anbefaler stærkt, at lade et professionelt speditionsfirma tage sig af alle nødvendige formaliteter.

 17. Våben og ammunition:
  Der er enkelte forholdsregler for rejser med våben og ammunition.
  B & H Jagtrejser vil informere om, hvordan man rejser med våben og ammunition, samt sørge for importtilladelser og anmeldelse af våben til flyselskaberne, såfremt det er B & H Jagtrejser der står for booking af fly.
  Som med al anden bagage, er der en risiko for, at våbenkufferten er forsinket eller bortkommet. Skulle dette ske, giver det ikke kunden ret til at annullere arrangementet, eller få afslag i prisen, såfremt B & H Jagtrejser inden for 2 døgn, kan fremskaffe et erstatningsvåben.
  Ønsker kunden ikke at rejse med våben, kan der som oftest lejes et våben i jagtområdet mod et mindre gebyr.

 18. Kørsel:
  Ankommer man til rejsemålet i egen bil eller udlejningsbil, og ønsker at benytte denne under jagten eller i jagtområdet, foregår dette på eget ansvar.
  Man må være forberedt på at betale ekstra for kørsel i jagtudlejers køretøj. Eneste undtagelse, er de rejser, hvor det tydeligt fremgår, at kørsel er inkluderet i prisen.

 19. Fotografering:
  B & H Jagtrejser har ret til, uden samtykke fra de fotograferede, at bruge billeder taget på vores ture, af vores personale. 

 20. Vaccination:
  B & H Jagtrejser råder til, at man kontakter egen læge i god tid før afrejse, for at sikre sig den korrekte rådgivning.

 21. Generelt:
  Kunden skal altid huske at læse bureauets generelle informationer vedr. det enkelte rejsemål, hvor der findes mange relevante informationer for den enkelte destination.

   

B & H Jagtrejser

Toftlund:
     +45 60 18 80 89 -  Henrik L. Johansen
Skanderborg:
     +45 60 18 04 23 -  Peter K. Fussing
Vamdrup:
     +45 20 78 86 29  - Peter K. Paust
Fredensborg:
     +45 40 11 00 38 -  Peter Hammershøj

Mail: info@boghjagtrejser.dk

CVR: 2860 0518

Din sikkerhed for en tryg rejse
Reg. nr. 2683

rejsegarantifonden logo 426

Vi bruger primært cookies til at indsamle viden om brugen af vores hjemmeside. Trafikmålinger af brugen giver os værdifuld viden, som vi bruger til at optimere indholdet. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.
Ok